Zmiany w regulaminach w sp4

zmiany w regulaminach.png

 Ustalenia zespołu ds. zmian zgłoszonych przez Samorząd Uczniowski

w  „Regulaminie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie” i w „Regulaminie uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie dotyczącym zachowania”

 

17 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie zespołu złożonego z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Zespół ustalił co następuje:

 

  1. Klasy VII-VIII będą mogły korzystać na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, jednak przed każdą lekcją uczniowie klas VII-VIII będą mieli obowiązek umieścić swoje telefony w specjalnym pudełku. Pudełka zostaną zakupione przez szkołę do sal, w których odbywają się zajęcia klas VII-VIII. Po każdej lekcji uczniowie będą odbierali swoje telefony. Jeśli uczeń nie umieści telefonu w pudełku i będzie próbował korzystać z niego w czasie lekcji, nauczyciel jest zobowiązany wstawić 20 punktów ujemnych z zachowania, bez uprzedniego ostrzeżenia.

Zmiana ta jest wprowadzona na próbę na okres jednego miesiąca, począwszy od 7 lutego 2022 roku. Po okresie próbnym zespół zbierze się ponownie i podejmie decyzję ws. ostatecznego zapisu regulaminu.

Dla klas I-VI zostaje utrzymany zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

  1. Uczniowie nie mogą wychodzić do sklepu poza terenem szkoły, ani w ogóle opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw, bo w tym czasie muszą znajdować się pod opieką szkoły.

Jednak szkoła zamieściła ogłoszenie o poszukiwaniu dzierżawcy sklepiku szkolnego i będzie się starała sklepik jak najszybciej uruchomić.

  1. Uczniowie mają obowiązek pozostawiać w szatni ubrania wierzchnie i nakrycia głowy. Aby zapobiec niszczeniu rzeczy pozostawionych w szatni, zostaną wprowadzone klucze, które będą w posiadaniu wychowawcy i wyznaczonego przez wychowawcę ucznia danej klasy. Zostanie też wprowadzony nowy przydział szatni, aby młodsze i starsze klasy nie dzieliły ze sobą jednej szatni.
  2. Punkt dotyczący wyglądu uczniów w szkole wymaga konsultacji z prawnikiem i zostanie opracowany przez zespół po tej konsultacji.
  3. W czasie przerw uczniowie nie mogą przebywać w salach lekcyjnych ze względu na to, że:

- sale powinny być w tym czasie wietrzone,

- powinni pozostawać pod opieką nauczyciela dyżurującego na korytarzu,

- pozostawieni bez opieki uczniowie dopuszczają się niszczenia wyposażenia sal.

Po ustaniu pandemii na szkolnych korytarzach zostaną zorganizowane strefy relaksu umożliwiające ciekawe   spędzanie przerw. Na czas trwania pandemii, po feriach zimowych, na korytarzach zostaną ustawione dla uczniów ławeczki gimnastyczne, na których będą mogli siedzieć w czasie przerw.

  1. Uczniowie będą mogli pić podczas lekcji bez pytania nauczyciela o zgodę (pić nie można tylko w pracowni komputerowej, gdzie obowiązuje osobny regulamin). Zakaz spożywania posiłków podczas lekcji zostaje utrzymany.
  2. Zostaje utrzymany zapis, że dzwonek na przerwę nie oznacza końca lekcji i o zakończeniu zajęć informuje nauczyciel.

Jednak dyrektor szkoły przypomina nauczycielom, że po dzwonku na przerwę należy jak najszybciej zakończyć zajęcia i umożliwić uczniom korzystanie z przerwy.

 

Augustów, dn. 19.01.2022 r.                                   Opracowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego

                                                                                                Monika Rowińska

 

Dodana: 20 styczeń 2022 19:40

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2022 19:40

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 215