Uczniu!!!

Ilustracja do artykułu uczniu.jpg

Drodzy uczniowie!

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

     Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną, epodręczniki.pl 

 

Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną   podlegają ocenianiu.

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

 

Zwróć szczególną uwagę na:

 

  • wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  • wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;
  • plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy.

 

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Dane do kontakt z pedagogiem:

tel. 508814801

e-mail: m.monika@poczta.onet.eu

 

     Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych zajęć                          

 z informatykiem to: 8.00-10.00 oraz 15.00-17.00

 

Kontakt z informatykiem:

tel. 694791762

e-mail: jaszle@neostrada.pl

 Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. 

Kontakt z dyrektorem szkoły, Mariola Karpińska dyrsp4augustow@op.pl ;876432229

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

     Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.   

 

     Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

 

   Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły

Mariola Karpińska

Dodana: 24 marzec 2020 17:04

Zmodyfikowana: 24 marzec 2020 17:04

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1695