Szkolny konkurs

Ilustracja do artykułu maly.jpg

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

TEMAT I CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest kultywowanie obrzędów Świąt Bożego Narodzenia i propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa przy wykorzystaniu technik informatycznych – gry konstrukcyjnej Minecraft. Od uczestników oczekujemy tradycyjnego ujęcia tematu, stworzenia szopek bożonarodzeniowych  w ciekawych aranżacjach, zgodnie z duchem historii i tradycji.

OPIS:

1. Praca wykonana techniką zaczerpniętą z gry  konstrukcyjnej Minecraft. 
2. Po zakończeniu konstruowania szopki należy zrobić jej zdjęcie a następnie wydrukować. 

3. Wydruk należy opatrzyć na odwrocie opisem, który będzie zawierał: imię, nazwisko uczestnika oraz klasę do której uczęszcza.

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

  1. Zgodność pracy z tematem.
  2. Oryginalność, kreatywność i estetyka pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prace mogą być wykonane   indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób).

Prace oceniane będą w kategoriach:

–  kl. I -III

– kl. IV – VI
– kl. VII - VIII

  • Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących przekazanych prac i ich autorów  w publikacjach i mediach. Jednocześnie autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
  • Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prace należy zgłaszać do Katechetów – s. Anny Ratajczak i p. Agnieszki Soboty do dnia 16 grudnia br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2019 r. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

ZAPRASZAMY! ŻYCZYMY DOBRYCH POMYSŁÓW!

Dodana: 22 listopad 2019 23:49

Zmodyfikowana: 22 listopad 2019 23:49

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1536