TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

121346-wfis-rekrutacja-kalendarz-2020.jpg

TERMINY   POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

Składania dokumentów  do  klas  pierwszych  szkół    ponadpodstawowych w roku   szkolnym   2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 .05.2022 r. do 20.06.2022 r. do godz. 15.00

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 .05.2022 r.

do 13 .07.2022 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Będzie też można złożyć nowy wniosek z uwagi ma zmianę preferencji lub zmianę szkoły

od 24.06.2022 r.

do 13.07.2022 r.

do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

do 13 .07.2022 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

 

do 20 .07.2022 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.07.2022 r.

o godz. 10.00

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe złoże-nie także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 21.07.2022 r.

do 29 .07.2022 r.

do godz. 15.00

 

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1.08.2022 r.

o godz. 10.00

 

UWAGA! PONIŻEJ ZNAJDZIESZ WYKAZ SZKÓŁ ŚREDNICH NA TERENIE AUGUSTOWA

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza

ul. Śródmieście 31

tel. 87 643 24 02

 

http://piramowicz.augustow.pl/index.php/rekrutacja/liceum-im-g-piramowicza

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

tel. 87 643 22 28

 

http://lo2.augustow.pl/images/pdf/20-21/dokumenty%2021-22/Oddzialy_2022_23.pdf?_t=1647415297

3.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego

ul. Tytoniowa 6

tel. 87 643 28 29

 

https://zst.augustow.pl/rekrutacja

4.

Augustowskie Centrum Edukacyjne

Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

tel. 87 643 28 61

 

https://acedu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=329

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych 
w roku szkolnym 2022/23

1. https://kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-2-2022-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2022-roku-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow.html

2. augustowski.home.pl

 

3. https://www.nabor.pcss.pl/augustow

 

Dodana: 7 kwiecień 2022 08:43

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2022 08:43

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 325