„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” - Program z zakresu profilaktyki.

apteczka-pierwszej-pomocy-emocjonalnej.jpg

Od 27 lutego 2023r. w klasach III i VI realizowany będzie program rekomendowany z zakresu profilaktyki uniwersalnej „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Program finansowany będzie przez Urząd Miasta w Augustowie.

Założenia programu opierają się na koncepcji psychologii pozytywnej M. Selligmana oraz koncepcji uważności, które koncentrują się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy jego szczęściu i zdrowiu.

Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Program składa się       z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw            i zachowań - poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia       do życia. Celami szczegółowymi są rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Najważniejsze w programie jest dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, życzliwość, wdzięczność i optymizm.

Zajęcia zrealizowane będą od 27 lutego do końca kwietnia b.r. 2 godziny w tygodniu podczas lekcji wg harmonogramu.

Realizatorem zajęć będzie „Dialog” Centrum Edukacji i Profilaktyki, z którym szkoła nasza współpracuje od kilku lat, a zajęcia przeprowadzi certyfikowana trenerka programu.

Jeśli rodzice nie wyrażają zgody na udział dziecka w zajęciach, proszę o dostarczenie stosownego pisma do szkoły.

 

Dodana: 23 luty 2023 19:26

Zmodyfikowana: 23 luty 2023 19:26

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 125