Szanowni Rodzice

 

Informuję, iż ruszył projekt – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wsparciem mogą zostać objęte dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

W celu ubiegania się o wsparcie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 3 listopada 2021 r. stosowne oświadczenie załączone do niniejszej informacji.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z pozytywną decyzją o udzieleniu dofinansowania. 

 

Z poważaniem

Anna Karpińska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Augustowie