List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów w sprawie szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym

indeks.png

Ministerstwo Zdrowia działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych skierowało list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Skuteczność tej formy działań profilaktycznych, jaką stanowią szczepienia ochronne, zależy w dużej mierze od świadomości i zaangażowania rodziców oraz opiekunów dzieci.

Aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/

Nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża+.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek o rozpropagowanie listu Ministra Zdrowia wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów.

https://kuratorium.bialystok.pl/wazne/list-ministra-zdrowia-do-rodzicow-i-opiekunow-w-sprawie-szczepien-ochronnych-przeciw-chorobom-zakaznym.html

 

Dodana: 22 kwiecień 2022 20:13

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2022 20:13

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 120