Badanie społeczne realizowane przez partnerstwo terytorialne „AUGUSTOWSKO-BIEBRZAŃSKI PARK TURYSTYCZNY”- ankieta

Ilustracja do artykułu image003.png

Szanowni Państwo, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie,

We współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich realizujemy ważny dla naszych samorządów projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, którego rezultatem będzie strategia rozwoju dla Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „AUGUSTOWSKO-BIEBRZAŃSKI PARK TURYSTYCZNY”. W skład tego Partnerstwa wchodzą następujące samorządy: Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Sokólski, Gmina Miasto Augustów, Gmina Augustów, Gmina Płaska, Gmina Sztabin, Gmina Lipsk, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Nowy Dwór, Gmina Goniądz, Gmina Janów, Gmina Jaświły, Gmina Mońki, Gmina Suchowola, Gmina Trzcianne, Gmina Korycin, Gmina Nowinka, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Jasionówka, Gmina Knyszyn, Gmina Krypno  Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo, Gmina Sidra, Gmina Krynki.

Ważnym elementem jest rzetelna diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa, w tym zbadanie ocen mieszkańców w zakresie jakości usług publicznych, potrzeb mieszkańców a także opinii na temat atutów i słabości gmin leżących na obszarze Partnerstwa

W związku z powyższym uprzejmie proszę o umożliwienie przeprowadzenia badania ankietowego (on-line) mieszkańców. W tym celu otrzymacie Państwo krótką notatkę oraz link do ankiety on-line w celu dystrybucji informacji o ankiecie. Wypełnienie ankiety trwa ok. 15-20 minut.

Sukces badań zależy od szerokiej dystrybucji ankiet on-line. Wyniki badań będą co do zasady prezentowane dla całego Partnerstwa. Surowe dane w pliku edycyjnym będą dostępne dla każdej gminy osobno, dlatego badania będą mogły być wykorzystane przez gminy do własnych analiz na potrzeby np. własnych strategii, poprawy usług społecznych i innych dowolnych celów. Warto zatem zadbać o szeroką dystrybucję ankiety.

 Sugerujemy następujące kanały dystrybucji ankiety:

  • strona internetowa gminy: sugerujemy aby link był widoczny i dostępny z poziomu strony głównej;
  • strony internetowe: ośrodków kultury, sportu i rekreacji, szkół i innych jednostek organizacyjnych samorządu;
  • udostępnienie na stronach i kontach społecznościowych lokalnych (gminnych) mediów;
  • udostępnienie na oficjalnych kontach społecznościowych gmin i jednostek organizacyjnych,
  • udostępnienie na kontach społecznościowych Burmistrzów, Wójtów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników gminy;
  • dystrybucję przez strony internetowe i konta społecznościowe zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i liderów społecznych (np. radnych, lokalnych aktywistów, dziennikarzy, innych znanych osób);
  • wysyłka linków do pracowników jednostek organizacyjnych;

Uwaga techniczna:

Prowadząc dystrybucję informacji o badaniach i linków do ankiety, proszę zwrócić uwagę, aby link nie był bezpośrednio wklejony w poście na kontach społecznościowych (np. Facebook) ponieważ ze względu na bezpieczeństwo oraz ilość wklejanych linków, portale społecznościowe blokują do nich dostęp.

Aby ominąć ten problem na kontach społecznościowych, należy udostępniać informacje z linkiem, która została przygotowana np. na stronie gminy lub jej jednostek organizacyjnych.

W razie pytań odnośnie planowanych badań ankietowych proszę o kontakt z Panem Bogdanem Dyjukiem - Koordynatorem Partnerstwa (email: bogdan.dyjuk@wrotapodlasia.pl, tel. 601 251 179) lub Panem Norbertem Brzostowskim, Doradcą Partnerstwa z ramienia ZMP (e-mail: norbert.brzostowski@zmp.poznan.pl, tel. 604 806 457.

Ankieta będzie aktywna do 17.01.2021 włącznie.  

Link do ankiety

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s27u2ov8

Przewodniczący Partnerstwa Terytorialnego

„AUGUSTOWSKO-BIEBRZAŃSKI

PARK TURYSTYCZNY”

Błażej Buńkowski

https://urzad.augustow.pl/aktualnosci/badanie-spoleczne-realizowane-przez-partnerstwo-terytorialne-augustowsko-biebrzanski

 

Dodana: 5 styczeń 2021 09:31

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2021 09:31

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 505