REKRUTACJA

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 27 marca 2020 r. podana zostanie do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie.

Informacja pod numerem telefonu 876432229.

Rodzice kandydata zakwalifikowanego są zobowiązani do dostarczenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły (załącznik) do dnia 2 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy do elektronicznego potwierdzania woli poprzez podpisanie oświadczenia i wysłanie go na na adres e-mail dyrsp4augustow@op.pl

Jeśli nie mają państwo możliwości skorzystania z drogi elektronicznej, proszę zostawić podpisany dokument w szkole.