Zarządzenie nr 52 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie z dnia 4 czerwca 2020 r.w sprawie: wprowadzenie Procedurę bezpieczeństwa obowiązującą podczs przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie w okresie COVID - 19