Funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – epodreczniki.pl

Ilustracja do artykułu ZPE.png

­­­­­­­­­­

Funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – epodreczniki.pl

 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) składa się z czterech modułów:

 • Portal
 • Platforma LCMS (Learning Content Management System)
 • 3 edytory treści dla nauczycieli i uczniów:
  • edytor standardowy
  • uproszczona wersja edytora standardowego, czyli kreator materiałów (dla początkujących użytkowników)
  • teczka (unikalna i niezwykle prosta w obsłudze formuła tworzenia materiałów z elementów, które dodajemy do teczki, niczym produkty w sklepie internetowym)
 • Edytor treści dla Beneficjentów projektów konkursowych (Edytor profesjonalny).

 

Materiały udostępnione na ZPE uruchamiane są i w całości obsługiwane w przeglądarce internetowej i nie wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania przez użytkownika. Platforma umożliwia użytkownikom odtwarzanie plików dźwiękowych i video.

 

Platforma ZPE posiada rozbudowany moduł LCMS wraz z nakładkami, upraszczającymi wykorzystanie podstawowych funkcji początkującym użytkownikom (95%), np. pozwalającym trzema kliknięciami udostępnić materiał i zweryfikować postępy uczniów, bez potrzeby tworzenia kursów, dodawania materiałów, analizowania raportów (te wszystkie funkcje dostępne są w panelu administracyjnym, przeznaczonym dla zaawansowanych użytkowników). 

 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna posiada aktualne dane dotyczące szkół i placówek oraz bazę danych nauczycieli i uczniów. Baza danych Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej zasilana jest danymi z Systemu Informacji Oświatowej. W oparciu o dane z systemu SIO każdy nauczyciel został przypisany do szkoły albo do kilku szkół (dotyczy tych którzy prowadzą zajęcia w więcej niż jednej szkole). Do każdej szkoły zostały dodane informacje na temat oddziałów w szkole. Uczniowie zostali zaimportowani i przypisani bezpośrednio do danych klas, tak aby odwzorować istniejące podziały na klasy. W ten sposób każdy nauczyciel po zalogowaniu na dane uzyskane od Dyrekcji ma dostęp do danych o klasach w szkołach w których uczy.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo ochrony danych osobowych dyrektor powinien przekazywać dane do logowania bezpośrednio konkretnej osobie i nie powinien wysyłać całego pliku zbiorczego do wszystkich osób z całej szkoły.

 

Nauczyciel, w panelu administracyjnym, posiada możliwość tworzenia/edytowania/usuwania grup uczniów oraz kontrolowania członkostwa grupy. Rozwiązanie w zakresie zarządzania grupami pozwala na kopiowanie grupy, czyli utworzenie nowej grupy pod inną nazwą z takimi samymi parametrami oraz użytkownikami. Proponowane rozwiązanie zapewnia także możliwość łączenia użytkowników w grupy w ramach których można tworzyć podgrupy. Nauczyciel może zarządzać zarówno grupami uczniów jak i poszczególnymi uczniami. Każdy nauczyciel może tworzyć własne grupy widoczne tylko dla niego.

 

Na Platformie ZPE została także uruchomiona funkcjonalność pozwalająca na komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami. Wiadomości można wysyłać dwoma kanałami: jako email lub jako wiadomość wewnętrzną. Rodzaje wiadomości wysyłanych do uczniów przez nauczyciela z poziomu platformy:

 1. wiadomość do wybranego ucznia/ów ze szkoły,
 2. wiadomość do klasy,
 3. wiadomość do stworzonej samodzielnie przez nauczyciela grupy.

 

Użytkownik po zalogowaniu od razu otrzymuje powiadomienie o nowej wiadomości.

 

Dodatkowo została uruchomiona funkcjonalność pozwalająca na komunikację pomiędzy uczniami. Wiadomości można wysyłać tak jak w przypadku komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami - dwoma kanałami: jako email lub jako wiadomość wewnętrzną.

Rodzaje wiadomości wysyłanych pomiędzy uczniami z poziomu platformy:

 1. wiadomość do wybranego ucznia/ów z klasy, do której uczęszcza uczeń.

 

Na platformie ZPE została udostępniona funkcja udostępnienia funkcji komentowania udostępnionych przez nauczyciela materiałów przez uczniów w danej grupie, osadzania komentarzy w tekście, przy zdjęciach, czy zadaniach, jak to ma miejsce w aplikacjach tj. Google Docs, czy Word.

 

Z poziomu panelu administracyjnego platformy LCMS Nauczyciel ma możliwość utworzenia dodatkowo następujących materiałów w trybie online, a następnie udostępnienia ich uczniom:

 1. Ankiety, w tym z opcjami takimi jak:
 1. określanie dostępności od – do,
 2. limitu uruchomień,
 3. liczby dni dostępności od dnia udostępnienia,
 4. możliwość wystawienia oceny przez ucznia (gwiazdkami),
 5. definiowania okładki,
 6. ustawienia losowego listowania pytań,
 7. przeglądania statystyk odpowiedzi,
 8. przeglądanie opinii,
 9. pytania typu: jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, tekstowe, skala, tak/nie, prawda/fałsz, połącz w pary, grupowanie;
 1. Testy, w tym z opcjami takimi jak:
 1. określanie dostępności od – do,
 2. określanie sposobu oceny: pierwsza próba, ostatnia próba, najlepsza próba,
 3. określanie progu zaliczenia,
 4. określanie limitu uruchomień,
 5. określanie liczby dni dostępności od dnia udostępnienia,
 6. możliwość wystawienia oceny przez ucznia (gwiazdkami),
 7. definiowania okładki,
 8. ustawienia losowego listowania pytań,
 9. przeglądania statystyk odpowiedzi,
 10. przeglądanie opinii,
 11. pytania typu: jednokrotny wybór, wielokrotny wybór, tekstowe, tak/nie, prawda/fałsz, połącz w pary, grupowanie;
 1. Link;
 2. Plik: możliwość wgrania dowolnego pliku, podgląd w LCSM plików, tj.
 1. PDF,
 2. Video,
 3. MP3;
 1. Kurs: możliwość definiowania modułów, czyli grupowania dowolnych materiałów w bloki/lekcje, np. poprzez wgranie do modułu:
 1. Ankiety,
 2. Kursu SCORM,
 3. Testu,
 4. plików PDF,

 

Wszystkie wyżej wymienione materiały można udostępniać i parametryzować, tj.:

 1. Udostępniać:
 1. wybranych uczniom,
 2. wybranej klasie,
 3. wybranej grupie;
 1. Dostępności od – do;
 2. Ustalać sposób oceny (o ile materiał zwraca ocenę):
 1. pierwsza próba,
 2. ostatnia próba,
 3. najlepsza próba;
 1. Definiować próg zaliczenia;
 2. Definiować limit uruchomień;
 3. Definiować liczby dni dostępności od dnia udostępnienia;
 4. Definiować możliwość wystawienia oceny przez ucznia (gwiazdkami);
 5. Dodawać okładkę;
 6. Przeglądać opinie.

 

Do powyższych funkcji uruchamiane są kolejne nakładki - kreatory, pozwalające mniej zaawansowanym użytkownikom korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, podobnie jak się to robi we wszystkich masowych systemach (to jak upraszczanie wniosków kredytowych do postaci kreatorów w bankach, czy kreatory kupowania biletów lotniczych – podobne funkcje, ale inny interface dla klientów i inny dla pracowników banków, czy linii lotniczych).

 

Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne, których wyniki mogą być zapisywane w profilu ucznia i dostępne w postaci raportów dla nauczyciela. Takie rozwiązanie daje możliwość śledzenia postępów uczniów, a także indywidualizowania procesu nauczania. Dostęp do raportów generowanych na podstawie danych zgromadzonych przez uczniów zawiera:

 1. Lista użytkowników: raport wyświetlający szczegółowe dane o użytkownikach;
 2. Raport wyświetlający udzielone odpowiedzi w testach i ankietach;
 3. Wyniki materiałów: raport wskazujący jaki postęp, wynik i status uzyskali użytkownicy z danego materiału;
 4. Raport wskazujący logowania uczniów i uruchomienia materiałów.

 

Wszystkie raporty można wyeksportować do pliku: PDF, CSV, EXCEL, DOCX, HTML.

Na bieżąco będą zbierane potrzeby Nauczycieli w kwestii raportowania. Zakładamy, iż liczba raportów będzie systematycznie rozbudowywana w oparciu o potrzeby jakie będą zgłaszane.

Nauczyciel ma także możliwość skorzystania z podglądu w czasie rzeczywistym aktywności uczniów na udostępnionych e-materiałach (możliwość na żywo podglądu wpisywanych odpowiedzi w ćwiczeniach interaktywnych).

Dodatkowo Nauczycielom udostępniono następujące uprawnienia w ramach szkoły do której jest przypisany:

 1. Przeglądanie listy uczniów danej szkoły;
 2. Możliwość zmiany adresu email ucznia;
 3. Możliwość zmiany hasła albo wygenerowania linku resetującego hasło dla własnego konta.

 

Platforma LCMS dostarcza mechanizmy pokazujące informacje o aktywności we wszystkich materiałach edukacyjnych przypisanych do nauczyciela lub ucznia. Platforma posiada funkcję informowanie użytkownika, bezpośrednio po zalogowaniu, o istniejących nowych pozycjach, takich jak nowe wiadomości, pozycje w kalendarzu, nowe elementy materiałów edukacyjnych itp. Uczeń po zalogowaniu do systemu posiada dostęp do przypisanych mu materiałów edukacyjnych i może je uruchamiać.

 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna ma łatwy w obsłudze system dzielenia się materiałami, a jej funkcje po integracji z Systemem Informacji Oświatowej są znaczenie prostsze dla użytkownika. Platforma umożliwia edycję i tworzenie własnych materiałów (z wykorzystaniem materiałów z biblioteki ZPE oraz zasobów zewnętrznych), które pozwalają na przygotowanie lekcji według swoich potrzeb.  Do stworzonej grupy uczniów / pojedynczego ucznia nauczyciel może przypisywać materiały edukacyjne. Nauczyciel posiada również możliwość ustalenia terminu zapoznania się z udostępnionym obiektem wiedzy.

 

Edytor ZPE jest zaawansowanym narzędziem do tworzenia treści edukacyjnych. Edytor treści ZPE umożliwia generowanie ćwiczeń za pomocą wizualnego edytora (metodą przeciągnij - upuść), w pełnej wersji oparciu o 60 typów interakcji i ponad 2000 rodzajów ćwiczeń matematycznych. Budowanie treści w ramach rozwiązania nie wymaga znajomości HTML lub innego języka programowania. Dodatkowym atutem ZPE jest możliwość edytowania materiałów zamieszczonych na Platformie.

 

Przykładowe rodzaje ćwiczeń możliwych do stworzenia w ZPE:

 1. pytanie jednokrotnego, wielokrotnego wyboru,
 2. pytanie jednokrotnego, wielokrotnego wyboru z ilustracją/ilustracjami,
 3. pytanie jednokrotnego, wielokrotnego wyboru z ilustracjami i audio,
 4. uzupełnianie tekstu / uzupełnianie tekstu z podanymi możliwościami,
 5. wskazywanie, oznaczanie, kolorowanie elementów tekstu,
 6. wskazywanie/wstawianie tekstu/uzupełnianie podpisów na ilustracji,
 7. puzzle,
 8. porządkowanie/grupowanie elementów,
 9. porządkowanie ilustracji,
 10. łączenie w pary elementów/łączenie w pary tekstu z ilustracjami/łączenie w pary tekstu z audio,
 11. tworzenie ilustracji interaktywnych,
 12. wstawianie elementów na oś czasu,
 13. krzyżówka,
 14. pytanie otwarte.

 

Nauczyciel w swoim portfolio posiada materiały, które stworzył samodzielnie na podstawie własnych treści (zasobów zewnętrznych) lub z wykorzystaniem materiałów z biblioteki ZPE oraz te które udostępnił uczniom. Dodatkowo ma też materiały, które wcześniej dodał do ulubionych i dzięki temu w szybki i łatwy sposób może je udostępnić, bądź wykorzystać do tworzenia własnego materiału.

 

Uczeń w swoim portfolio, oprócz materiałów udostępnionych przez nauczyciela, również ma możliwość dodawania materiałów do ulubionych i później rozwiązywania ich w ramach samokształcenia.

 

Każdy użytkownik może zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi poprzez dostępny na platformie formularz. Analizowane są także zadawane przez nich pytania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wdrożeniu nowych funkcjonalności. Na podstawie tak pozyskanych danych optymalizowane są interfejs i nomenklatura.

 

Tworzone są nakładki, tzw. kreatory, upraszczające proces tworzenia i udostępniania materiałów, poprzez przybliżanie go do doświadczeń znanych już użytkownikom, ze sklepów internetowych (funkcja Teczki do tworzenia materiałów działa w sposób analogiczny do koszyka sklepowego).

 

W ramach wsparcia użytkownika przygotowano filmy instruktażowe, instrukcje, poradnik użytkownika oraz sekcję najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.

 

 

 

 

Dodana: 7 maj 2020 15:45

Zmodyfikowana: 7 maj 2020 15:45

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 830