Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie szopek bożonarodzeniowych przy wykorzystaniu technik informatycznych – gry konstrukcyjnej Minecraft.

szopka-bozonarodzeniowa-z-naklejkami-5716037.jpg

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

TEMAT I CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest kultywowanie obrzędów Świąt Bożego Narodzenia i propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa przy wykorzystaniu technik informatycznych – gry konstrukcyjnej Minecraft.  Od uczestników oczekujemy tradycyjnego ujęcia tematu, stworzenia szopek bożonarodzeniowych  w ciekawych aranżacjach, zgodnie z duchem historii i tradycji.

OPIS:

1.Praca wykonana techniką zaczerpniętą z gry  konstrukcyjnej Minecraft.

2. Po zakończeniu konstruowania szopki należy zrobić jej zdjęcie a następnie wydrukować.                                                                                                                      

3. Wydruk należy opatrzyć na odwrocie opisem, który będzie zawierał: imię, nazwisko uczestnika oraz klasę do której uczęszcza.

OCENIE PODLEGAĆ BĘDZIE:

  1. Zgodność pracy z tematem
  2. Oryginalność, kreatywność i estetyka pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo (do 3 osób).

Prace oceniane będą w kategoriach:   

- kl. I -III                                                                                                                                  

– kl. IV – VI
– kl. VII - VIII

  • Autorzy szopek wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych, dotyczących przekazanych prac i ich autorów  w publikacjach i mediach. Jednocześnie autorzy prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
  • Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Prace należy zgłaszać do Katechetów – s. Anny Ratajczak i p. Agnieszki Soboty do dnia 17 grudnia br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 grudnia 2021 r. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

                                                               ZAPRASZAMY! ŻYCZYMY DOBRYCH POMYSŁÓW!

Dodana: 1 grudzień 2021 19:05

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2021 19:05

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 124