#Szkoła Pamięta

1920x810.jpg

Bierzemy udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta. W tym roku uczcimy pamięć ofiar Obławy Augustowskiej.

W lipcu 1945 roku jednostki 50. Armii 3. Frontu Białoruskiego we współpracy z kontrwywiadem wojskowym ZSRS Smiersz, przy współudziale polskich funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej oraz dwóch kompanii 1 Praskiego Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, na rozkaz Stalina, aresztowały siedem tysięcy ludzi, w tym starców, kobiety i nieletnich związanych z Armią Krajową lub podejrzanych o takie związki.

Akcja objęła Puszczę Augustowską i tereny do niej przyległe - powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, część sokólskiego, ełcki, olecki i gołdapski oraz odcięte powojenną granicą ziemie obecnej Litwy i Białorusi.

Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu, część zwolniono, ale około tysiąca osób (dokładna liczba nie jest znana) wywieziono i zamordowano bez sądu.

Do dziś nie wiemy gdzie i kiedy dokonano egzekucji oraz gdzie znajdują się doły śmierci z ciałami ofiar tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej.

(Informacja przygotowana na podstawie publikacji Danuty i Zbigniewa Kaszlejów "Obława Augustowska. Pamiętam".)

Dodana: 25 październik 2021 17:09

Zmodyfikowana: 30 październik 2021 17:23

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 148