Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej
ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.


Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:
https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx .


Jednocześnie proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom oraz ich
rodzicom.