ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXII MIEJSKIM KONKURSIE SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH ph. „[…] “Posłani w pokoju Chrystusa”.

zdj.png

ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W XXII MIEJSKIM KONKURSIE  SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

ph. „[…] “Posłani w pokoju Chrystusa”.

 

  1. Cel konkursu:

❖ Podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich okresu bożonarodzeniowego.

❖ Budzenie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

❖ Promowanie postaw twórczych, sztuki sakralnej i kreatywności młodego pokolenia.

  1. Przedmiot konkursu:

❖ Prace plastyczne w formie szopek, tryptyków i witraży itp. tematycznie związane   z narodzeniem Jezusa Chrystusa.

Hasłem XXII edycji konkursu są słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

  1. Forma prac konkursowych:

❖ Szopki muszą być wykonane samodzielnie – figurki nie mogą być kupione, mogą być  zrobione z różnych materiałów: drewno, papier, tkanina, tworzywa sztuczne, ceramika, słoma  itp. 

❖ Podpisane pismem drukowanym w widocznym miejscu prace: imię i nazwisko, szkoła, klasa,  należy dostarczyć do Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w  Augustowie ul Mickiewicza 1 w dniach: 14, 15 XII 2021r. w godz. od 15.00 do godz.  17.00. Ze względu na pandemie organizatorzy będą prace odbierać osobiście w szkole tylko w/ w godzinach.

 

  1. Warunki konkursu:

❖ Konkurs przewidziany jest dla dzieci, młodzieży szkolnej i rodzin.

❖ Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

- I grupa kl. 0-III, 

- II grupa kl. IV-VIII

- III grupa szopka rodzinna 

- IV grupa prace uczniów i podopiecznych placówek specjalnych.

❖ Ocenie będą podlegać: oryginalność, pomysłowość, forma i estetyka.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (szopka rodzinna)

Wystawa prac odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie, ul Mickiewicza 1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 XII 2021 r. Rozdanie pamiątkowych dyplomów i nagród  odbędzie się w styczniu 2022r. o szczegółach i nagrodzonych organizatorzy powiadomią  telefonicznie szkoły. Informacja będzie również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w  Augustowie. Uczniowie swoje szopki, nagrody i dyplomy będą mogli odebrać ze szkoły w  wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania szopek – prace przechodzą na własność  organizatora. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczone prace. Udział w konkursie  jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące w nim zgody na przetwarzanie przez  organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu.

Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesów!

Organizatorzy:

Zespół katechetyczny :                                                  

Renata Drążek

s. Wiesława Prawdzik

s. Zofia Wasilewska

Jarosław Zyskowski

                                                                                Dyrektor szkoły: Andrzej Kaszkiel

Dodana: 1 grudzień 2021 18:53

Zmodyfikowana: 1 grudzień 2021 18:53

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 144