„Szkoła pamięta”

Prezentujemy dyplom wraz z podziękowaniami od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piątkowskiego za włączenie się naszej szkoły w akcję „Szkoła pamięta”.

Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.